Masz pytanie, zadzwoń do nas:
(+48) 95 7500 166
wyszukiwarka zaawansowana
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego http://progusta.pl/ jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz  zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: http://progusta.pl/pl/i/Regulamin/3

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie  definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty  zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.  Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., , poz. 922 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) , NEZER S&C , z siedzibą w Szczecinie przy ul. Racławickiej 3, NIP: 851-289-92-32 , e-mail: sklep@progusta.pl

II. Zbierane dane

Klient może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].

A. Dane w celu realizacji Zamówienia

Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta.

Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i  skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia  Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

Sprzedający zbiera  następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego lub w miejscu Dostawy Towaru w innym markecie, w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, Sprzedający oraz  podmioty trzecie mogą zbierać dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Klienta.
Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług i w związku z  wykonywaniem tej umowy.
Sprzedający zbiera dane Klienta w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej  wykonywaniem.

Rejestracja Konta wymaga od Klienta podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione  przez Klienta. Administrator pozyskuje następujące dane Klineta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji  podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego lub w miejscu Dostawy Towaru w punkcie handlowym, w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, Sprzedający mogą zbierać  dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Klienta.

B. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics,

Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klienta przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.
Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klienta strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
a) podnoszenie jakości Usługi,
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
c) tworzenie statystyk oglądalności
d) śledzenie preferencji Klienta
e) utrzymywania sesji zalogowanego Klienta.
2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
2.3. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
2.4. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
2.5. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w  używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
2.6. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Kliemtów stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.3.1. Klient który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

III. Wykorzystanie danych

Dane podane przez Klienta oraz Sprzedający wykorzystują do:

a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Klienta,
b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów
d) wsparcia, realizacji procesów płatności
e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
f) prowadzenia działań marketingowych.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych  (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez  Sprzedającego w  celach przedstawienia oferty handlowej oraz działań marketingowych.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Klienta będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez  sprzedającego - wyłącznie w przypadku wyrażenia  stosownej zgody w tym celu.  Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach  otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań  Klietów Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych  w pkt. II.B, powyżej.

Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klientów z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia pomocy Klientowi.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

Klient może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Klienta, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić poprzez adres email: sklep@progusta.pl
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie  zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów.

W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad  wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może  nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Klient zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

Sprzedawca z którym Klient zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Klientów Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy  przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

V. Prawo dostępu do danych osobowych

Klienci przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Z chwilą zaakceptowania przez  Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

Sprzedający jak administrator danych osobowych stosują środki techniczne  oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności  zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Klient  zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
Klient  ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
Klient  zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Komunikacja pomiędzy Klientem  a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta  i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący  Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca oraz Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klienta, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

VII. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie

Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta). Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

Polityka plików “cookies” serwisu progusta.pl
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Klienta, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Klienta
Klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl